Contribueix a l’educació transformadora de nenes i joves.

És responsabilitat conjunta de l’escola i de les famílies, l’educació en valors, promoure la reflexió i la consciència crítica per a un futur més just. Podeu trobar informació i material didàctic específic (jocs, activitats i altres) a la xarxa virtual i a través de les associacions que es dediquen a l’educació per al desenvolupament.