Participa o activa un boicot.

Refús d’utilitzar, comprar productes o serveis o tenir relació amb empreses que violen els drets humans. Pot ser una acció individual o col·lectiva. Amb aquestes accions no es pretén eliminar a les empreses o serveis contra els/les que s’actua, sinó que canviïn les seves polítiques laborals, de producció i comerç a altres més justes.

Exemple: “Campanya roba neta”
http://www.setem.org/site/es/federacion/campana-ropa-limpia